CHOKLAD. FÖR. MÄNNISKORNA.

Vi arbetar med 100% spårbar och hållbar choklad

Kakaobönorna till våra fantastiska chokladkreationer köps så mycket som möjligt direkt från bondekooperativ. På så sätt får bönderna ett bättre pris för sina skördar, kan investera i sina gårdar och förbättra sin försörjning.

Bra smak betyder allt för oss – och förmodligen för dig också. Det är därför vi väljer vår choklad med omsorg. Och smaken är mer än skickligheten hos våra chokladtillverkare som gör nycklar och muttrar och bultar av den. Det börjar vid källan, med kakaoböndernas kärlek och passion. Deras omsorg om jorden, skogarna och planeten får kakaoträden att frodas. Deras hantverk ger bättre kakaobönor, fulla av smak….

Bra mat börjar med att känna till och lita på människorna bakom den. Människorna som odlar ingredienserna och respektfullt arbetar med naturen. För att garantera att bönderna trivs, får ut det bästa av sina grödor och tjänar ett rimligt pris för sin skörd, väljer vi hållbar choklad.

Varje dag skapar vi otroliga chokladföremål som vi älskar – och som du också älskar, hoppas vi. Och varje dag försöker vi hålla våra kvalitetsstandarder höga. Vi tror att vi genom att göra det kan bidra till livskvalité för alla som besöker oss.

STÄRKER
EN NY GENERATION AV KVINNLIGA BÖNDER

En del av intäkterna från chokladen vi använder investeras i utbildningsprogram för kvinnor i Västafrika.

Dessa program ger kvinnor möjlighet att förvandla sina entreprenörsdrömmar till verkliga affärer och bli framgångsrika kakaobönder.

Dessa kvinnliga bönder blir i sin tur ekonomiskt oberoende och kan försörja sina familjer bättre.

I programmet ingår:

 • Finansiering av kvinnors jord och skogsbruks-utbildning för att skapa fler kvinnliga jordbrukare och utbildare, vilket gör dem självförsörjande och därmed kan bredda sin inkomst.

 • Ge kvinnor läs och skrivundervisning, utbildning i ekonomisk förvaltning och goda jordbruksmetoder så att de kan driva sina egna företag.

 • Öka medvetenheten om kvinnors rättigheter, egenmakt och genuskänslighet för att stärka deras roll i samhället och deltagande i styrningsstrukturer.

 • Att ta itu med grundorsaken till barnarbete eftersom kvinnor som har en stabil inkomst kan skicka sina barn till skolan.

UPPHÖJER TUSENTALS BÖNDER TILL KAKAOHANTVERKARE

En del av intäkterna från all choklad vi använder återinvesteras i lantbrukarutbildning och jordbruksverktyg för att göra bönder till experter. Med deras grödor kan vi fortsätta att ge dig en överlägsen smak. Och i sin tur lever bönderna bättre på sin kakaodling.

Detta inkluderar:

 • Tillhandahållande av utbildning om goda jordbruksmetoder, läs- och räknekunskaper och barnskydd så att bönder kan kommersialisera sin produkt och inspirera ungdomar i sina samhällen.

 • Utbetalning av en kontantpremie till bönder och ge dem tillgång till verktyg, utrustning, infrastruktur samt utbildning för att kunna utvecklas.

 • Se till att bönder kan registrera sig för ett sparkonto, göra insättningar och få tillgång till sin kredit.

FRÄMJAR EN NY GENERATION UNGA BÖNDER

Vår choklad ger unga människor möjlighet att förverkliga sina entreprenörsambitioner. De får tillgång till utbildning och verktyg för att omvandla nystartade kakaogårdar till framgångsrika företag och bli morgondagens lysande bönder.

I programmet ingår:

 • Underlätta för unga bönder att få modern agronomiutbildning så att de kan förändra sina småbruksgårdar till blomstrande samhällen av professionella, kommersiella gårdar.

 • Ge unga jordbrukare den grundläggande ekonomi- och ledningscoachningen de behöver för att göra smarta ekonomiska val.

 • Skapa demonstrations odlingar för att visa upp innovativa jordbruksmetoder som kolbindning, korrekt användning av gödselmedel och växtskydd.

 • Ge jordbruksstöd vilket inkluderar direkt tillgång till planteringar, finansiella tjänster och tillgång till åkermark.

UNDERBAR SMAK. RÄTTVIST FÖR BÖNDERNA

En del av intäkterna från denna choklad går tillbaka till bönderna. Det investeras i utbildningsprogram och verktyg för kakaobönderna så de kan bli bättre hantverkare. Och bättre bönor betyder bättre smak och ett bättre pris för deras skörd.

CHOKLAD SOM FÅR ALLA ATT VINNA

För varje bit choklad vi köper återinvesteras en del av intäkterna i lantbrukarutbildning och coachning. På så sätt blir kakaobönderna bättre bönder, får en bättre inkomst och kan fortsätta att skämma bort oss med god smak.

CHOKLAD SOM FÖRBÄTTRAR LIV

En del av intäkterna från chokladen vi köper går tillbaka till bönderna. Det investeras i utbildningsprogram och verktyg för kakaobönderna så de kan bli bättre hantverkare. På så sätt kan de förbättra sin inkomst från jordbruket och sin försörjning.