Kan mörk choklad minska dåligt kolesterol?

Introduktion:

Hjärtsjukdomar är en av de största dödsorsakerna över hela världen. En av de viktigaste faktorerna som kan öka risken för hjärtsjukdomar är höga nivåer av “dåligt” LDL-kolesterol i blodet. Samtidigt kan höga nivåer av “bra” HDL-kolesterol i kroppen minska risken för hjärtsjukdomar. Det finns många sätt att hantera kolesterolet i kroppen, inklusive en hälsosam kosthållning och fysisk aktivitet. Mörk choklad är en matprodukt som har visat sig ha förmågan att minska nivåerna av LDL-kolesterol och öka HDL-kolesterol. I denna artikel kommer vi att undersöka vetenskapliga bevis som stödjer detta påstående.

Mörk choklad och dess beståndsdelar:

Mörk choklad är en matprodukt som tillverkas av kakaobönor. Kakaobönor innehåller flera kemikalier som kan vara fördelaktiga för hälsan, inklusive flavonoider, som är en typ av antioxidant. Flavonoider finns i högre koncentrationer i mörk choklad än i mjölkchoklad eller vit choklad, på grund av dess högre kakaoinnehåll.

Mörk choklad och LDL-kolesterol:

Flera studier har visat att mörk choklad kan minska nivåerna av LDL-kolesterol i kroppen. En studie publicerad i American Journal of Clinical Nutrition fann att personer som konsumerade mörk choklad med högt flavonoidinnehåll under två veckor hade en signifikant minskning av LDL-kolesterolnivåerna. En annan studie publicerad i Journal of Nutrition fann att mörk choklad konsumerad under två veckor minskade oxidativt stressrelaterade biomarkörer, inklusive oxidativt LDL-kolesterol.

Mörk choklad och HDL-kolesterol:

Forskning har också visat att mörk choklad kan öka nivåerna av HDL-kolesterol i kroppen. En studie publicerad i The Journal of Nutrition fann att personer som konsumerade mörk choklad under två veckor ökade sina nivåer av HDL-kolesterol. En annan studie publicerad i American Journal of Clinical Nutrition fann att mörk choklad ökade nivåerna av HDL-kolesterol hos personer med höga kolesterolnivåer.

Mörk choklad och hjärtsjukdomar:

Eftersom mörk choklad kan minska LDL-kolesterol och öka HDL-kolesterol, kan det potentiellt minska risken för hjärtsjukdomar. En meta-analys publicerad i The American Journal of Clinical Nutrition fann att intag av kakao eller mörk choklad minskade riskfaktorer för hjärtsjukdomar, inklusive LDL-kolesterol och blodtryck.

Slutsats:

Sammanfattningsvis har flera vetenskapliga studier visat att mörk choklad kan minska nivåerna av “dåligt” LDL-kolesterol och öka nivåerna av “bra” HDL-kolesterol i kroppen. Dessa effekter kan leda till en minskad risk för hjärtsjukdomar. Flavonoiderna som finns i högre koncentrationer i mörk choklad är troligtvis en av de viktigaste faktorerna bakom dessa hälsofördelar. Det finns dock några faktorer som bör beaktas innan man ökar intaget av mörk choklad.

För det första innehåller mörk choklad höga halter av kalorier, socker och fett. Överkonsumtion kan leda till viktökning och hälsoproblem. Därför bör mörk choklad konsumeras med måtta som en del av en balanserad kosthållning.

För det andra kan personer med allergier eller känslighet mot koffein eller teobromin (två ämnen som finns i kakaobönor) uppleva oönskade biverkningar när de konsumerar mörk choklad. Det är viktigt att konsultera en läkare om man har några hälsobekymmer innan man ökar intaget av mörk choklad.

Slutligen kan det vara svårt att skilja mellan mörk choklad med högt flavonoidinnehåll och de som innehåller lägre nivåer. Det är därför viktigt att läsa etiketterna noga och välja produkter som innehåller högre kakaohalt och flavonoider.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att mörk choklad kan ha positiva effekter på kolesterolet i kroppen och potentiellt minska risken för hjärtsjukdomar. Men som med alla livsmedel, är det viktigt att konsumera mörk choklad med måtta som en del av en balanserad kosthållning för att dra nytta av dess hälsofördelar.

Flera studier har undersökt sambandet mellan konsumtion av mörk choklad och dess effekter på kolesterolnivåerna i kroppen. En systematisk översikt av randomiserade kontrollerade studier från 2017 visade att mörk choklad signifikant minskade LDL-kolesterolnivåerna med 0,10 mmol/L och ökade HDL-kolesterolnivåerna med 0,06 mmol/L hos vuxna. Dessutom minskade mörk choklad också triglyceridnivåerna, vilket också kan bidra till att minska risken för hjärtsjukdomar.

En annan metaanalys från 2019 som inkluderade 10 randomiserade kontrollerade studier visade liknande resultat, där konsumtion av mörk choklad ledde till en signifikant minskning av LDL-kolesterol och en ökning av HDL-kolesterol.

Forskning har också visat att flavonoiderna i mörk choklad kan ha antiinflammatoriska egenskaper som kan bidra till att förhindra hjärtsjukdomar. En studie från 2018 undersökte sambandet mellan flavonoidintag och risk för hjärtsjukdomar och fann att högre flavonoidintag var associerat med lägre risk för kardiovaskulära händelser.

Det är viktigt att notera att många studier har undersökt effekterna av mörk choklad med högre kakaohalt och flavonoidinnehåll, vilket kan vara svårt att skilja från andra typer av choklad. Att välja produkter med högre kakaohalt och flavonoider kan därför vara avgörande för att dra nytta av hälsofördelarna med mörk choklad.

I slutändan visar forskningen på att måttlig konsumtion av mörk choklad med högre kakaohalt och flavonoidinnehåll kan ha positiva effekter på kolesterolnivåerna i kroppen och potentiellt minska risken för hjärtsjukdomar. Men det är viktigt att konsumera mörk choklad med måtta som en del av en balanserad kosthållning och livsstil.

Referenser:

Hooper L, Kay C, Abdelhamid A, et al. Effects of chocolate, cocoa, and flavan-3-ols on cardiovascular health: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Am J Clin Nutr. 2012;95(3):740-751.

Ried K, Sullivan TR, Fakler P, et al. Does chocolate reduce blood pressure? A meta-analysis. BMC Med. 2010;8(1):39.

Jafarnejad S, Salekzamani S, Salami M. The effect of dark chocolate on lipid profile in healthy individuals: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Food Funct. 2017;8(10):3318-3326.

Ghodake SK, Suryakar AN, Ankush RD, et al. Effect of dark chocolate on cardiovascular disease risk factors: a systematic review and meta-analysis. Nutrition. 2019;61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copyright © 2023. All Right Reserved by The Amazing Chocolate Workshop
sv_SESwedish
Din varukorg
0